Aanpassing in de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML)

10 01 2018 | Gemiddelde leestijd: 2 min

Wat is er aangepast? De Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML) is per 1 januari 2018 aangepast. Ook over overwerkloon (meewerk) en stukloon moet de werknemer tenminste het minimumloon ontvangen.

De Inspectie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) inspecteert of organisaties voldoen aan de WML. Doet u dat niet, dan wordt u verplicht tot nabetaling aan uw medewerkers èn kunt u een (bestuurlijke) boete verwachten.

In de WML is het minimum-maandloon het uitgangspunt. De hoogte van een daarvan afgeleid minimumloon per uur is afhankelijk van de normale arbeidsduur, zoals in de (inlenende) cao is afgesproken. In de WML ontbreekt een grondslag voor het betalen van minimumloon over verrichte arbeid die boven de normale arbeidsduur uitgaat, het zogenaamde meerwerk. Om onbetaald meerwerk tegen te gaan wordt het WML daarom aangepast per 1 januari 2018, middels een nieuw artikel 13a.

Wijziging meerwerk

Vanaf 2018 moet U uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit geldt ook als een werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Werkt een werknemer geen 173,33 uur maar 193,33 uur in een maand, dan moet over het totaal aantal uren van 193,33 ten minste het minimumloon worden betaald wat bij dat aantal uren hoort.

Wijziging stukloon

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, legt u vooraf vast in het contract met uw werknemer. Per 1 januari 2018 verandert de wetgeving omtrent het stukloon. Werknemers moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. Onder deze omstandigheden blijft stukloon mogelijk.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu