Accreditatie en erkenningen

Wij gaan voor kwaliteit. Voor gegarandeerd resultaat.

Normec VRO is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) en in het bezit van een accreditatieverklaring. Deze accreditatie laat zien dat wij als organisatie deskundig, onpartijdig en onafhankelijk zijn. Normec VRO is door de RvA beoordeeld voor inspecties op de personeels-, loon- en financiƫle administratie van uitleners en onderaannemers gevestigd in Nederland en het buitenland. De inspecties voor het SNA-keurmerk en het SNF-keurmerk voeren wij uit onder accreditatie. Jaarlijks worden wij door de RvA, specifiek voor deze keurmerken, gecontroleerd op de naleving van de ISO 17020.

Bekijk onze accreditaties en erkenningen

RvA accreditatie I203

Normec VRO is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) en in het bezit van een accreditatieverklaring. Bekijk de volledige en actuele scope van deze accreditatie.

Partner of Choice

Om het inkoopgedrag binnen de Flexbranche in kaart te brengen, laat vakplatform Flexmarkt ieder jaar een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dit jaarlijkse Partner of Choice onderzoek helpt flexprofessionals bij het maken van de beste keuzes bij het aankopen van producten en diensten. Normec VRO kan met trots vermelden een Partner of Choice te zijn!

Autoriteit op gebied van audits & inspecties

  • Harmonisatieoverleg keurmerken: Om normelementen op gelijke wijze te beoordelen en te interpreteren, nemen we deel aan harmonisatieoverleggen van verschillende keurmerken als SNA, ABU, NBBU, SNF, PayOk, Paychecked en Keurmerk Schoon.
  • Harmonisatieoverleg Pluimvee: Wij nemen deel aan het Harmonisatieoverleg Pluimvee op het gebied van de NEN4400+ regeling.
  • Centraal College van Deskundigen (CCvD): Als deelnemer van het CCvD adviseren wij vanuit inhoudelijke expertise over inhoud en aanpassing van de normen voor het SNA-keurmerk.
  • Herziening NEN 4400-1: Vanuit een werkgroep, met SNA en twee andere inspectie-instellingen, zijn wij nauw betrokken bij de herziening van de NEN 4400-1 norm.