Keurmerken en ceritficaten

Experts in ABU controles

Vrouw en man in gesprek aan bureau

ABU cao-controle

Bent u met uw bedrijf lid van de ABU of wilt u lid worden van deze bond? Dan bent u verplicht om de cao-regels na te leven die hierbij horen. Normec VRO voert namens ABU cao-controles uit die uw bedrijf op diverse onderdelen beoordelen. U kunt erop rekenen dat wij snel en efficiënt werken, zodat u op korte termijn al resultaat kunt laten zien. Als kennispartner met ervaring op dit gebied staat Normec VRO voor u klaar!

Voordelen van ABU cao-controle

 • U kunt aantonen dat u de ABU cao correct naleeft
 • U kunt aantonen dat u een beleid heeft vastgesteld, ingevoerd en onderhoudt gericht op het voorkomen van discriminatie
 • Of u nu wel of geen lid bent van de bond
 • Het ABU-lidmaatschap biedt vertrouwen voor uw opdrachtgevers

Zo controleren we uw organisatie

Het doel van de ABU cao-controles is nagaan of de bij de ABU aangesloten bedrijven de cao voor uitzendkrachten correct naleven op bepaalde artikelen. Daarnaast wordt er ook op lidmaatschapscriteria getoetst ter voorkoming van discriminatie. Namens de ABU voeren wij periodiek deze controles uit bij organisaties die al aangesloten zijn bij de bond of zich aan willen sluiten. Gemiddeld elke twee jaar komen we uw organisatie opnieuw controleren. Ook wanneer u geen lid bent van de ABU kunt u bij Normec VRO terecht om te toetsen of uw organisatie de regels van de ABU cao en overige lidmaatschapscriteria naleeft. Lees meer over onze aanpak en ontdek hoe Normec VRO te werk gaat.

Over de ABU

De afkorting ABU betekent voluit Algemene Bond Uitzendondernemingen. Dit is de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Allerlei verschillende bedrijven in de flexbranche kunnen lid worden van de ABU, of ze nu groot of klein zijn. Als lid van de ABU moet u voldoen aan de juiste toepassing van de cao voor Uitzendkrachten. Zo laat u zien dat u een betrouwbare partner bent, die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Normec VRO controleert u hierop.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

De 3 stappen van de ABU cao-controle

 1. Audit

  Samen met u brengen we de huidige situatie in kaart, waarbij we bepaalde onderdelen van de ABU cao controleren.

 2. Rapport

  U krijgt van ons een rapport op basis van de inspectie, waarin de verschillende onderdelen voor uw onderneming beoordeeld zijn. We rapporteren ook waar verbetering nodig is.

 3. Frequentie

  Doorgaans eens per twee jaar controleren wij uw organisatie om er zeker van te zijn dat u de ABU cao nog steeds correct naleeft.

Dit zeggen klanten over Normec VRO

SEP Peeters Oirlo B.V.

SEP Peeters Oirlo B.V.

“Normec VRO is een betrouwbare partner. Wij willen als organisatie kwaliteit uitstralen, dan is het belangrijk dat je partners dat ook doen.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Welke elementen van de inlenersbeloning moet de uitzendonderneming bij iedere terbeschikkingstelling schriftelijk bevestigen?

Onderstaande elementen dienen conform artikel 16 lid 7 schriftelijk aan de uitzendkracht bevestigd te worden indien deze van toepassing zijn. In geval van wijziging, gedurende de ter beschikkingstelling, dient dit eveneens schriftelijk bevestigd te worden.

 1. de verwachte ingangsdatum;
 2. de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder eeneventuele contactpersoon en werkadres;
 3. de (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
 4. de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever indien beschikbaar;
 5. de overeengekomen arbeidsduur;
 6. indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
 7. de cao/beloningsregeling;
 8. het bruto feitelijk (uur)loon;
 9. de van toepassing zijnde adv-compensatie;
 10. de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
 11. de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden);
 12. de van toepassing zijnde ploegentoeslag;
 13. de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding;
 14. overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen;
 15. de van toepassing zijnde vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.

Hoeveel procent van mijn loonsom moet ik besteden aan scholing (duurzame inzetbaarheid) van de uitzendkracht?

 1. De uitzendonderneming is jaarlijks verplicht om ten minste 1,02% van (de som van) het feitelijk loon van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in fase A te besteden aan de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. De besteding vindt uiterlijk plaats in het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de bestedingsplicht geldt.
 2. Het deel van de 1,02% dat niet is besteed aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht, draagt de uitzendonderneming af aan de stichting DOORZAAM. De afdracht van het niet-bestede deel van de 1,02% vindt uiterlijk twee jaar na het jaar waarvoor de bestedingsverplichting geldt, plaats.
 3. De bestedingsverplichting, inclusief de eventuele afdracht, wordt jaarlijks verantwoord in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Op verzoek van de SNCU verstrekt de uitzendonderneming de jaarrekening of accountantsverklaring aan de SNCU.
 4. De bestedingsverplichting en/of verantwoording kan ook op het niveau van het concern van uitzendondernemingen plaatsvinden. Onder concern wordt verstaan de groep zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.