Keurmerken en certificaten

Experts in NEN+ certificering

NEN+ certificering

Bent u werkzaam in de pluimvee sector dan dient u te voldoen aan NEN+ regeling. Het georganiseerd overleg in de pluimvee verwerkende industrie heeft naast een gewijzigde cao ook de controledocumenten voor de NEN+ controle geactualiseerd.

Voordelen van de NEN+ certificering

Organisaties met de de NEN+ certificering hebben onder andere:

 • Een streepje voor bij nieuwe opdrachtgevers
 • Minder risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid
 • Aangetoond dat de administratie op orde is

Wat is de NEN+ regeling?

Uitzendkrachten in de pluimvee sector mogen alleen werkzaamheden verrichten in het primaire productieproces, als zij in dienst zijn bij een uitzendbureau dat:

 • Beschikt over het SNA-keurmerk en is opgenomen in het Register Normering Arbeid;
 • Gecertificeerd is als NEN+ bedrijf en is opgenomen in het Register van uitleenbedrijven in de pluimvee verwerkende industrie van de Stichting Normering Arbeid (opgenomen onder de sector Pluimvee in het register).

Deze NEN+ regeling is opgenomen in artikel 31 van de cao Pluimvee en heeft als doelstelling om structureel controles uit te oefenen op de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden van de cao Pluimvee. Opdrachtgevers in de Pluimvee industrie mogen alleen gebruik maken van NEN+ gecertificeerde bedrijven.

Wat is er gewijzigd in de NEN+ controle?

De belangrijkste aanpassingen in de NEN+ controle zijn:

 • Actualiseren van termen en eisen op basis van de cao Pluimvee 2017-2019 (voorheen 2013-2014);
 • Verduidelijking arbeidsduur en arbeidsduurverkorting;
 • Directe toepassing van de inlenersbeloning bij uitzenden.

Hoe wordt uw bedrijf opgenomen in het NEN register?

U bent bij Normec VRO aan het juiste adres om uw certificering te verkrijgen. Normec VRO voert controles bij uitzendondernemingen uit voor het verkrijgen van de NEN+ certificering.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

Zo kunt u een NEN+ gecertificeerd bedrijf worden

 1. Beoordeling

  Eerst beoordelen we of sprake is van een “Bedrijf in de sector”. Bedrijven in de sector dienen de (avv) cao Pluimvee toe te passen.

 2. Toetsing

  De naleving van een aantal cao-bepalingen wordt getoetst zoals de arbeidstijden, beloningen, toeslagen en functie-indelingen.

 3. Toelating register

  Als u voldoet aan de eisen, dan bevestigd Normec VRO het positieve inspectieresultaat aan de SNA en wordt u opgenomen in het register onder de sector Pluimvee.

Dit zeggen klanten over Normec VRO

Greater

Greater

“Normec VRO pakt de inspecties op een menselijke manier aan. Er is interesse, ruimte voor een praatje en wij leren er ook nog van.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen op een rij

Voor welke organisaties is het PSO-keurmerk?

Alle organisaties in Nederland die personeel hebben, kunnen PSO-gecertificeerd worden. Met name voor bedrijven die graag willen of moeten voldoen aan SROI (Social Return on Investment) verplichtingen is het PSO-keurmerk interessant. Organisaties die veel voor overheden werken, worden soms zelfs verplicht gesteld om het keurmerk te dragen via gunningsvoordeel.

Wat is het PSO 30+ certificaat?

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. PSO 30+ is een keurmerk voor organisaties die in zeer hoge mate sociaal ondernemen. Deze organisaties onderscheiden zich door dat zij voor minimaal 30% werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun personeelsbestand.

Bekijk de criteria van PSO 30+.

Wat is een PSO-audit?

Om uw organisatie te certificeren moet er een PSO-audit plaatsvinden. Tijdens de PSO-audit beoordeelt een van onze auditoren aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve criteria of uw organisatie in aanmerking komt voor het PSO-keurmerk.

Zo bekijkt de auditor het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Ook toetst de auditor of uw organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers.