Keurmerken en certificaten

Experts in NBBU controles

Vrouw met clipboard op kantoor

NBBU cao-controle

Wanneer u als bedrijf lid bent van de NBBU, bent u verplicht om ook de cao van de NBBU toe te passen. Om aan te tonen dat u dit daadwerkelijk doet, kan Normec VRO een cao-controle uitvoeren binnen uw bedrijf. In dat geval checken wij de belangrijkste onderdelen en rapporteren wij hoe uw bedrijf ervoor staat op die gebieden. Dat doen we snel en efficiënt, zoals u van ons gewend bent. Onze ervaring en onze jarenlange rol als kennispartner komen hierbij goed van pas. Ervaar het zelf!

Voordelen van NBBU cao-controle

 • U kunt aantonen dat u de NBBU cao correct naleeft
 • U kunt aantonen dat u een adequaat beleid heeft geïmplementeerd en onderhoudt gericht op het weren van discriminerende verzoeken vanuit opdrachtgevers
 • Deze controle is alleen voor leden van de NBBU
 • Het NBBU-lidmaatschap biedt vertrouwen voor uw opdrachtgevers

Over de NBBU

NBBU is de afkorting van Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Deze bond is de belangenbehartiger van bijna 1.000 uitzendbureaus, payrollondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs in de flexbranche. Als lid van de NBBU moet u voldoen aan de juiste toepassing van de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Zo laat u zien dat u een betrouwbare partner bent, die voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Normec VRO controleert u hierop.

Zo controleren we uw organisatie

Namens de NBBU voeren wij periodiek de cao-controles en de controles op lidmaatschapscriteria ter voorkoming van discriminatie uit bij organisaties die aangesloten zijn bij de bond. Gemiddeld elke drie jaar komen we uw organisatie opnieuw controleren. Tijdens dit traject staan onze ervaren experts altijd klaar voor u om eventuele vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

Hoe gaat de NBBU cao-controle in zijn werk?

 1. Audit

  Samen met u brengen we de huidige situatie in kaart, waarbij we bepaalde onderdelen van de NBBU cao controleren.

 2. Rapport

  U krijgt van ons een rapport op basis van de inspectie, waarin de verschillende onderdelen voor uw onderneming beoordeeld zijn. We rapporteren ook waar verbetering nodig is.

 3. Freqentie

  Doorgaans eens per drie jaar controleren wij uw organisatie om er zeker van te zijn dat u nog steeds de regels van de NBBU cao naleeft.

Dit zeggen klanten over Normec VRO

The Human Specialist

The Human Specialist

“Met de inspecties draagt Normec VRO bij aan de kwaliteit van onze interne processen en daarmee aan onze betrouwbaarheid.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Welke elementen van de inlenersbeloning moet de uitzendonderneming bij iedere terbeschikkingstelling schriftelijk bevestigen?

Onderstaande elementen dienen conform artikel 16 lid 7 schriftelijk aan de uitzendkracht bevestigd te worden indien deze van toepassing zijn. In geval van wijziging, gedurende de ter beschikkingstelling, dient dit eveneens schriftelijk bevestigd te worden.

 1. de verwachte ingangsdatum;
 2. de naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder eeneventuele contactpersoon en werkadres;
 3. de (algemene) functienaam en indien beschikbaar de functienaam volgens de beloningsregeling opdrachtgever;
 4. de functie-inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever indien beschikbaar;
 5. de overeengekomen arbeidsduur;
 6. indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;
 7. de cao/beloningsregeling;
 8. het bruto feitelijk (uur)loon;
 9. de van toepassing zijnde adv-compensatie;
 10. de van toepassing zijnde toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren;
 11. de van toepassing zijnde toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden);
 12. de van toepassing zijnde ploegentoeslag;
 13. de van toepassing zijnde reiskostenvergoeding;
 14. overige van toepassing zijnde kostenvergoedingen;
 15. de van toepassing zijnde vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.