Keurmerken en certificaten

Experts in het PSO-keurmerk

PSO-keurmerk

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) tonen organisaties aan in welke mate zij sociaal ondernemen. De PSO ladder is gericht op het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een PSO-certificaat maakt u uw inclusieve beleid dus zichtbaar voor uw opdrachtgevers! Steeds vaker vragen opdrachtgevers om het PSO-keurmerk, omdat sociaal ondernemen steeds meer aandacht krijgt in de samenleving. Normec VRO is dé aangewezen kennispartner om u snel en efficiënt van dienst te zijn bij het behalen van uw PSO-certificaat.

Voordelen van het PSO-keurmerk 

 • Voordeel en een hogere gunfactor t.o.v. concurrenten
 • Invulling geven aan de Social Return-eis bij aanbestedingen
 • Een duidelijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving
 • Goed werkgeverschap zichtbaar maken

Dit houdt het PSO-keurmerk in

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk dat in het leven is geroepen door TNO. De PSO ladder geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, waarbij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt het doel is. Draagt uw organisatie dit keurmerk, dan is het voor iedereen duidelijk dat u kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uw inclusieve beleid daadwerkelijk in de praktijk brengt. Zo draagt uw organisatie bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Ketenstimulatie

Om de hele keten te stimuleren een bijdrage te leveren aan sociaal ondernemen, is er een ketenstimulatie ingebouwd in het PSO-keurmerk. Door in te kopen bij sociale organisaties levert u ook een indirecte bijdrage aan werkgelegenheid voor kwetsbare doelgroepen. Deze indirecte bijdrage heeft een positief effect op uw eigen PSO-score tijdens de audit.

De PSO ladder

Het PSO-keurmerk is vormgegeven als prestatieladder en kent vier verschillende prestatieniveaus. Hoe groter de inzet op het gebied van sociaal ondernemen, hoe hoger uw organisatie eindigt op de ladder. Bij een PSO-certificering is instappen op ieder niveau mogelijk. Vanwege de ingebouwde ketenstimulering telt inkopen bij een PSO-gecertificeerde organisatie ook mee voor uw eigen prestatieniveau.

Hoe krijgt uw organisatie het PSO-keurmerk?

Om uw organisatie te certificeren moet er een PSO-audit plaatsvinden. De auditor bekijkt het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Ook toetst de auditor of uw organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers. Na het indien van de aanvraag, plannen wij de PSO-audit met u in. Heeft u het PSO-keurmerk behaald, dan is de certificering twee jaar geldig. Met een tweejaarlijkse audit controleren wij of uw organisatie nog voldoet aan de eisen van het keurmerk.

Let op: de offerteaanvraag is nog geen definitieve PSO-aanvraag. Voor het aanvragen van het PSO-keurmerk, moet u een definitieve PSO-aanvraag indienen (stap 6 in MijnPSO).

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

Hoe gaat de PSO-certificering in zijn werk?

 1. Audit

  In een audit toetsen wij of uw organisatie voldoet aan de eisen uit het PSO-schema.

 2. Rapport

  Na de audit bespreekt de auditor het resultaat eventuele wijzigingen. Vervolgens sturen wij het auditrapport binnen twee weken naar PSO-Nederland.

 3. Frequentie

  Een PSO-certificaat is twee jaar geldig. Na twee controleren wij d.m.v. een audit of uw organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van het PSO-keurmerk.

Dit zeggen klanten over Normec VRO

SEP Peeters Oirlo B.V.

SEP Peeters Oirlo B.V.

“Normec VRO is een betrouwbare partner. Wij willen als organisatie kwaliteit uitstralen, dan is het belangrijk dat je partners dat ook doen.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij

Voor welke organisaties is het PSO-keurmerk?

Alle organisaties in Nederland die personeel hebben, kunnen PSO-gecertificeerd worden. Met name voor bedrijven die graag willen of moeten voldoen aan SROI (Social Return on Investment) verplichtingen is het PSO-keurmerk interessant. Organisaties die veel voor overheden werken, worden soms zelfs verplicht gesteld om het keurmerk te dragen via gunningsvoordeel.

Wat is het PSO 30+ certificaat?

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. PSO 30+ is een keurmerk voor organisaties die in zeer hoge mate sociaal ondernemen. Deze organisaties onderscheiden zich door dat zij voor minimaal 30% werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun personeelsbestand.

Bekijk de criteria van PSO 30+.

Wat is een PSO-audit?

Om uw organisatie te certificeren moet er een PSO-audit plaatsvinden. Tijdens de PSO-audit beoordeelt een van onze auditoren aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve criteria of uw organisatie in aanmerking komt voor het PSO-keurmerk.

Zo bekijkt de auditor het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Ook toetst de auditor of uw organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers.