Nieuws

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Werknemer met documenten aan bureau

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft onlangs een nieuw aanpassingsrapport aangenomen met significante wijzigingen in de NEN 4400-1:2023 norm. Deze aanpassingen, specifiek gericht op de bemiddeling van zzp’ers door SNA-gecertificeerde ondernemingen, zijn vastgelegd in het aanpassingsrapport met nummer 2024-005 en treden in werking op 1 juli 2024.

Situatieschets en reden voor de wijzigingen

De wijzigingen in de norm zijn ingevoerd om verwarring te voorkomen die is ontstaan bij de interpretatie van de normeisen 5.6 sub b en 6.6 sub b. Deze onduidelijkheid leidde tot misverstanden over de noodzaak van facturatie door bemiddelende ondernemingen namens zzp’ers. Om deze verwarring weg te nemen, zijn de formuleringen van deze normeisen verduidelijkt.

Bovendien ontbraken er in de norm specifieke richtlijnen over de vereisten waaraan een factuur moet voldoen wanneer deze namens een zzp’er wordt opgesteld. De factuurvereisten zijn nu afgestemd op de factuurvereisten zoals gepubliceerd door de Belastingdienst, om een eenduidige en duidelijke facturatie te waarborgen.

De aangepaste normeisen

De aanpassingen in de normeisen 5.6 sub b en 6.6 sub b stellen dat bemiddeling door een onderneming tussen een zzp’er en diens opdrachtgever is toegestaan onder de volgende voorwaarden: Indien de facturatie door de onderneming plaatsvindt, moet deze herkenbaar namens de zzp’er geschieden door de volgende gegevens van de zzp’er op de factuur te vermelden:

  • Naam onderneming
  • Adres
  • Kamer van Koophandel nummer
  • Btw-identificatienummer

Ingangsdatum

Het nieuwe handboek normen zal naar verwachting eind juni door SNA op haar website gepubliceerd worden. Hierin wordt aangegeven dat de aangepaste normeisen ingaan op 1 juli 2024. Zzp-bemiddelaars dienen hun processen met ingang van deze datum te hebben aangepast om te blijven voldoen aan het SNA-keurmerk.

Onze experts helpen je graag

Met deze wijzigingen streeft SNA naar een heldere en efficiënte naleving van de norm, waardoor u als zzp-bemiddelaar beter in staat bent uw dienstverlening te optimaliseren.

Voor meer informatie kunt u contact met Normec VRO opnemen op telefoonnummer +31 00 894 4001. Onze experts staan u graag te woord. Bent u lid van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) of NBBU? Dan kunt u uiteraard ook bij uw branchevereniging terecht voor verdere ondersteuning.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche