Nieuws

Nieuwe regeling voor het minimumuurloon

Hand typt op rekenmachine.

8 vragen over de invoering wettelijk minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Deze nieuwe regeling heeft invloed op zowel werkgevers als werknemers en brengt een aantal vragen met zich mee. In deze blog behandelen we veelgestelde vragen over het wettelijk minimumuurloon en voorzien we je van duidelijke antwoorden om je te helpen bij de voorbereiding op deze wijziging.

1. Wat houdt de invoering van het wettelijk minimumuurloon in?

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Het wordt dan verplicht om werknemers per uur minstens het wettelijk minimumuurloon te betalen. Dit geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden specifieke minimumjeugdlonen per uur. Het minimumuurloon wordt op 1 januari en 1 juli van elk jaar geïndexeerd. Dit betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer worden voorgeschreven op basis van de wet, maar één uniform minimumuurloon voor alle sectoren.

2. Zal het minimumloon stijgen door de invoering van het wettelijk minimumuurloon?

Ja, voor werknemers die momenteel het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur per week hebben, zal de invoering van het wettelijk minimumuurloon leiden tot een loonsverhoging. Dit komt doordat het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

3. Wordt een werkweek van 36 uur verplicht door de invoering het minimumuurloon?

Nee, de invoering van het wettelijk minimumuurloon verandert niets aan de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om te bepalen wat de omvang van een voltijds dienstverband is. Het staat partijen vrij om overeen te komen wat een standaard voltijdse werkweek inhoudt. Er moet uiteraard wel rekening gehouden worden met de van toepassing zijnde gebruikelijke arbeidsduur conform cao.

4. Hoe wordt de hoogte van het minimumuurloon vastgesteld?

Het minimumloon wordt op 1 januari en 1 juli van elk jaar geïndexeerd. Dit geldt ook na de invoering van het minimumuurloon. De exacte bedragen worden bekendgemaakt in oktober 2023 en gaan in per 1 januari 2024.

5. Wat betekent de invoering van het minimumuurloon voor cao-salarisschalen?

Veel cao’s zullen aangepast moeten worden vanwege het wettelijk minimumuurloon. De salarisschalen op minimumloonniveau moeten herzien worden, aangezien de vaste maand-, week- en dagbedragen niet langer gelden. De berekening van salarisschalen hangt af van de voltijds arbeidsduur in een sector en het kalenderjaar van de cao.

6. Hoe bereken je het loon op basis van het wettelijk minimumuurloon?

Om het loon te berekenen, vermenigvuldig je het aantal gewerkte uren in een bepaalde periode met het wettelijk minimumuurloon.
De formule hiervoor is: loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y) x (wettelijk minimumuurloon).

7. Wat moet er op de loonstrook vermeld worden over het minimumuurloon?

Op de loonstrook moet het geldende wettelijke minimumuurloon vermeld worden, gebaseerd op de leeftijd van de werknemer en de periode waar de loonstrook betrekking op heeft.

8. De Wet minimumloon vermeld een maandloon; is dat het wettelijk minimum maandloon?

Vanaf 1 januari 2024 is het maandloon in de Wet minimumloon een referentiemaandloon dat relevant is voor bepaalde sociale zekerheidswetten. Voor berekening van het loon moet altijd het wettelijk minimumuurloon worden gehanteerd.

Raadpleeg voor verdere informatie en rekenvoorbeelden de brochure van de Rijksoverheid.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche