Aanpak contracting bij oneerlijke concurrentie op loonkosten

21 05 2019 | Gemiddelde leestijd: 4 min

Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft op maandag 13 mei de Kamer geïnformeerd over contracting. De regering is bang dat in de concurrentie op loonkosten, contracting het ‘‘laagste putje’’ op de arbeidsmarkt dreigt te worden. Iets wat niet past binnen de visie van de landelijke en Europese politiek die uitgaan van ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’. In de brief legt de Minister uit welke vormen van contracting bestaan, wanneer het in zijn ogen ‘mis’ gaat en vervolgens komt hij met concrete plannen om misstanden aan te pakken. Bekijk de volledige brief van de minister.

Aanleiding van de brief

De aanleiding van dit onderzoek naar contracting is met name de behandeling van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans geweest. Zoals we je in ons vorige artikel hierover al hebben geïnformeerd is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen met een aantal moties. Eèn van de moties ging over contracting en signalen dat contracting wordt misbruikt om onder arbeidsvoorwaarden uit te komen. Koolmees heeft toen aangegeven dat hij dat verder zou onderzoeken en met deze brief geeft hij een (voorlopige) tussenstand.

Contracting wat is dat?

Volgens Koolmees zijn er verschillende vormen van contracting. Echter contracting is oorspronkelijk als volgt bedoeld:

Bij contracting worden werkzaamheden uitbesteed aan een ander bedrijf, waardoor aangenomen of overgenomen werkzaamheden uitgevoerd worden door werknemers in dienst van een ander bedrijf. De opdrachtgever besteedt dan bijvoorbeeld werkzaamheden in de bouw, logistiek of catering uit aan een ander bedrijf (de opdrachtnemer). De werkzaamheden worden onder leiding en toezicht van de opdrachtnemer uitgevoerd voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

Bovenstaande vorm van contracting is legitiem, ook als dat lagere (arbeids)kosten oplevert omdat de opdracht op een efficiëntere manier door een (professionele) opdrachtnemer kan worden uitgevoerd. De cao-partijen kunnen eventuele onwenselijke concurrentie oplossen door contracting op te nemen in de cao’s.

Het gaat alleen mis wanneer contracting niet wordt ingezet voor efficiënte inzet van gespecialiseerd personeel, maar indien het doel enkel het bereiken van lagere loonkosten is. Uit het onderzoek van Koolmees is gebleken dat dit vaker voorkomt bij vormen van contracting die feitelijk uitzenden zijn. Een uitzendwerknemer heeft recht op de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op grond van de Waadi en/of op basis van één van de uitzendcao’s (mits de werkgever onder de reikwijdte van de cao valt). De arbeidskrachten hebben dan recht op hetzelfde loon en overige vergoedingen als vergelijkbare werknemers in dienst van de opdrachtgever (of de mindere inlenersbeloning zoals deze in de uitzendcao’s is bepaald). Die regels kunnen omzeilt worden bij een onjuiste inzet van contracting.

Hoe nu verder?

Koolmees heeft aangegeven dat hij in de zomer van 2020 concrete plannen bekend wil maken over hoe de ongewenste gevolgen (ongelijk loon voor gelijke arbeid) van contracting kan worden bestreden. Daarvoor worden de volgende mogelijkheden verkend:

  1. Betrekken Sociale Partners zodat het niet mogelijk is om met contracting onder een cao uit te komen, daarnaast wordt er ook gekeken of er wellicht wetten aangepast moeten worden.
  2. Verbetering naleving van de Waadi. Daarvoor wil de Minister ook beter samenwerken met de sociale partners en wordt er nog een onderzoek gedaan naar het uitzendregime. Dat onderzoek zal zich richten op 2 hoofdonderwerpen, namelijk kijken of het huidige uitzendregime nog voldoet èn een onderzoek naar eigenlijk en oneigenlijk gebruik van de uitzendovereenkomst.

Meer weten over eerlijke beloning? Kom naar ons Normec Fair Labour Event!

Dit jaar wordt het eerste Normec Fair Labour Event georganiseerd door Normec VRO en Normec FLC. Het Normec Fair Labour event staat helemaal in het teken van flexibele arbeid en eerlijke beloning. De dagvoorzitter is Donatello Piras, hij presenteerde o.a. de televisietalkshow Z in Zaken van RTL-Z en is vaste columnist bij het opinieprogramma Dunk van RTL-Z.

In één middag kan je drie verschillende workshops volgen waarbij je kan kiezen uit maar liefst 11 interessante onderwerpen! Hiervoor hebben we verschillende partijen bereid gevonden die daarvoor hun kennis met ons willen delen. Dit zijn: ARTRA, ABU, Crop Accountants, FlexAssets, FlexKnowledge, Mazars en NBBU. Ook worden leuke workshops gegeven door Normec VRO en Normec FLC. Verder is er alle gelegenheid om tijdens een gezellige borrel en een lekker hapje te discussiëren over de onderwerpen en om te netwerken. Daarnaast is er een spannende quiz waarbij echte prijzen te winnen zijn! Tot slot ga je naar huis met een leuk en fair relatiegeschenk!

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu