Nieuws

Een ingewikkelde regeling

Twee personen schudden hand.

BTW verleggen voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid?

Voor de Keten- en inlenersaansprakelijkheid (WKa) geldt er in een aantal gevallen een verplichte btw-verleggingsregeling. Soms zijn er juist situaties van toepassing wanneer de btw-verleggingsregeling niet van toepassing is. Dat maakt het een ingewikkelde regeling. In dit artikel zetten we op een rij wanneer de btw-verleggingsregeling wel of niet van toepassing is.

De btw-verleggingsregeling? Wat is dat?

Carrouselfraude is een vorm van belastingfraude waarin gefraudeerd wordt met de afdracht en teruggave van btw, men spreekt ook wel van een btw-carrousel. In de jaren ’80 was het vooral een probleem wat speelde in de bouw. Onderaannemers en aannemers stuurden facturen met BTW maar droegen de btw niet af. Omdat er wel op de facturen btw in rekening werd gebracht, kon de afnemer (opdrachtgever of (hoofd)aannemer) de btw aftrekken als voorbelasting. Als oplossing voor de carousselfraude is in de jaren ’80 de btw-verleggingsregeling bedacht.

Bij de btw-verleggingsregeling wordt er geen btw in rekening gebracht. Op de factuur staat dan ‘btw verlegd’. Op de factuur moet dan wel het btw-nummer van de afnemer worden vermeld! De uiteindelijke afnemer, bijvoorbeeld de hoofdaannemer is dan verantwoordelijk voor de juiste btw berekening en de afdracht daarvan. De ondernemer die de btw verlegd blijft wel verantwoordelijk voor de btw. Het is daarom wel heel belangrijk dat de onderaannemer goed nagaat of hij de btw wel moet verleggen.

De btw-verleggingsregeling is een onderdeel van de Keten- en Inlenersaansprakelijkheid.

Wanneer als uitzendbureau de btw verleggen?

Het ‘Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968’ geeft aan wanneer de btw verlegd moet worden. De verleggingsregeling moet (verplicht) in de volgende gevallen worden toegepast:

  1. Bij (onder)aanneming van werken van stoffelijke aard aan onroerende zaken (metaalconstructie, bouw en groenvoorziening) of schepen en schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van het werk van stoffelijke aard;
  2. Bij terbeschikkingstelling van arbeidskrachten die werkzaamheden onder toezicht en leiding gaan verrichten ten behoeve van een werk als bedoeld onder punt 1.

Hierop zijn ook weer 2 uitzonderingen, namelijk:

  1. Wanneer het werk van stoffelijke aard grotendeels geheel of gedeeltelijk in de eigen werkplaats van de (onder)aannemer plaats vindt of
  2. Wanneer de werkzaamheden ondergeschikt zijn aan een overeenkomst van koop en verkoop van een bestaande zaak.

Op bovengenoemde uitzonderingen is de Keten- en Inlenersaansprakelijkheid ook niet van toepassing.

Voorbeeld 1
Een uitzendbureau stuurt een uitzendkracht om bij een opdrachtgever schoonmaak- en opruimwerkzaamheden te verrichten op een bouwplaats. Dit schoonmaakwerk is onderdeel van het werk van stoffelijke aard van de opdrachtgever. Het uitzendbureau stuurt na afloop van de werkzaamheden een factuur met ‘btw verlegd’. De opdrachtgever stort 20% van het factuurbedrag op de g-rekening van het uitzendbureau. Beschikt het uitzendbureau niet over een SNA Keurmerk dan moet de inlener het werkelijke aansprakelijkheidsrisico storten op de g-rekening (tussen de 40 en 55%).

Voorbeeld 2
Een uitzendbureau stuurt een uitzendkracht om bij een opdrachtgever in de timmerfabriek deuren te maken. Deze deuren worden uiteindelijk door de opdrachtgever (timmerfabriek) geleverd op een bouwplaats van een hoofdaannemer en worden ook afgehangen. Het afhangen van de deuren is minder werk dan het maken van de deuren in de timmerfabriek. Er worden meer dan 50% van de uren in de timmerfabriek gemaakt en niet op de bouwplaats. De Keten- en Inlenersaansprakelijkheid is niet van toepassing, en de btw-verleggingsregeling ook niet. Het uitzendbureau moet een factuur sturen met btw. De opdrachtgever stort 25% van het factuurbedrag inclusief btw op de g-rekening van het uitzendbureau.

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten