Nieuws

Relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastleggen

Vrouw bekijkt stapel documenten

Controleer en verleng uw goedgekeurde Modelovereenkomst tijdig

UPDATE 29 april 2021: De Belastingdienst heeft besloten om de modelovereenkomst Ontbreken van werkgeversgezag integraal te verlengen tot 23 september 2021. Ook de modelovereenkomst Vrije vervanging verloopt pas op 23 september 2021.

Voor opdrachtgevers is het van belang dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed wordt vastgelegd. In het geval van zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst. Hiervoor wordt, sinds de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), gebruik gemaakt van een Modelovereenkomst.

Looptijd goedgekeurde Modelovereenkomst

Een Modelovereenkomst kan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belastingdienst. In het geval van een goedkeuring geldt de overeenkomst voor een periode van vijf jaar. Eind 2015 en in heel 2016 is het merendeel van de momenteel toegepaste modelovereenkomsten goedgekeurd. Dit betekent dat de looptijd van deze Modelovereenkomsten is verlopen of komend jaar verloopt. De Belastingdienst heeft een register gepubliceerd op haar website. In dit register is per goedkeuringsnummer te zien tot welke datum de Modelovereenkomst geldig is.

Tijdig verlengen

Indien u gebruik maakt van een goedgekeurde Modelovereenkomst controleer dan de looptijd en vraag tijdig verlenging aan. Indien u gebruikt maakt van een Modelovereenkomst die niet door uzelf is voorgelegd aan de belastingdienst, maar bijvoorbeeld door een branchevereniging, vraag dan na of verlenging is of wordt aangevraagd.

Uitspraak Hoge Raad

In hoeverre de rechtspraak van de Hoge Raad in november 2020 gevolgen heeft voor de Modelovereenkomsten is nog niet duidelijk. Door deze rechtspraak heeft de intentie van partijen een veel mindere impact.

In de huidige Modelovereenkomsten is in de meeste gevallen opgenomen dat partijen (de ZZP-er en de opdrachtgever) niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De rechtspraak geeft aan dat de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.

Bekijk het inziendocument van de Hoge Raad voor meer informatie.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche