Derde monitor WAS

16 01 2019 | Gemiddelde leestijd: 2 min

Op 21 december is de Derde Monitor Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bekend gemaakt. De Was beoogt een bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en het waarborgen van een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, cao, of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst. In deze monitor zijn de ervaringen met de Was van het afgelopen jaar samengevat.

De ervaring van Normec-VRO

Ook Normec-VRO is gevraagd haar mening te geven:

De ervaring van VRO, een organisatie die certificeringen uitvoert voor ondernemingen, is dat de bekendheid met de maatregelen uit de Was verschilt per sector en per soort overeenkomst. Daar waar sprake is van een overeenkomst voor het inlenen van personeel, het aannemen van werk dan wel het vervoeren of doen vervoeren van goederen over de weg zijn de maatregelen vaak bekend. Daar waar sprake is van een overeenkomst van opdracht is dit volgens VRO minder het geval, omdat in deze gevallen niet altijd wordt uitgegaan van het verrichten van arbeid in een keten. Men is namelijk in de veronderstelling dat door het geven van een opdracht geen sprake is van een keten van arbeid (anders dan bij inlenen en aannemen), aldus VRO. Ook bij een overeenkomst van opdracht is echter sprake van een keten, waarbij een opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld. VRO geeft verder aan dat de ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon in de meeste sectoren die door de Inspectie SZW als risicosector benoemd zijn, voldoende bekend is. In sectoren als de zakelijke dienstverlening, de ICT en financiële dienstverlening zullen de maatregelen volgens VRO minder bekend zijn, omdat men in deze sectoren in de veronderstelling is dat er niet snel ‘issues’ zullen zijn met betrekking tot het loon. Ook worden in deze sectoren vaak enkelingen ingezet in plaats van groepen.

Hieronder kunt u de volledige documenten terugvinden:

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu