Nieuws

Geen verhoging van het minimumloon

Persoon met documenten achter laptop

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024

Het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon extra te verhogen is afgewezen door de Eerste Kamer.

Deze extra verhoging was een wens vanuit het vorige kabinet en meerdere partijen hadden in hun verkiezingsprogramma een hoger wettelijk minimumloon opgenomen. De huidige Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Dit voorstel is er echter bij de behandeling in de Eerste Kamer niet doorheen gekomen en daarmee is het wetsvoorstel afgewezen.

Hou er wel rekening mee dat het wettelijk minimumloon nog steeds zal stijgen per 1 juli 2024, maar dit zal in ieder geval niet op het niveau zijn dat we in eerste instantie verwacht hadden. Meer informatie over de werkelijke verhoging vindt u op rijksoverheid.nl.

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO