Nieuws

Arbeidsmigranten tewerkstellen en huisvesten

Laptop en telefoon met daarover een afgevinkte checklijst.

Huurovereenkomst opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Ondernemingen die arbeidsmigranten tewerkstellen en hen willen huisvesten tijdens de periode dat zij werkzaam voor hen zijn, willen zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is een huurovereenkomst op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Deze vraag speelt ook regelmatig bij werkgevers die tevens verhuurder zijn.

Hoofdregel: De huurovereenkomst moet apart

De hoofdregel is dat de huurovereenkomst los staat van de arbeidsovereenkomst, tenzij het een eigenlijke dienstwoning betreft (zoals een boswachterswoning voor een boswachter die in dienst treedt van Staatsbosbeheer) of als er sprake is van logies

Het is wel mogelijk om een ‘hybride-overeenkomst’ te sluiten, met daarin een deel arbeidsovereenkomst en een deel huurovereenkomst. Voorwaarde is dat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, niet automatisch ook de huurovereenkomst eindigt.

Vanuit het huurrecht geniet de huurder namelijk huurbescherming, wat onder andere inhoudt dat huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (ook kortlopende) moeten worden opgezegd, tenzij er sprake is van tussenhuur of vergunning op grond van de leegstandwet. Als de huurovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt hij stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.

Daardoor is het niet mogelijk dat de huurovereenkomst automatisch eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Om de huurovereenkomst te beëindigen moet de verhuurder de overeenkomst dus opzeggen, ook als de verhuurder tevens de werkgever is. Clausules in de arbeidsovereenkomst waarin wordt afgesproken dat de huurovereenkomst automatisch eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, zijn dan ook niet geldig.

Opzegtermijnen huurovereenkomst

Wanneer de verhuurder het huurcontract wil opzeggen dan gelden er in Nederland minimale opzegtermijnen. De minimale opzegtermijn is afhankelijk van de woonduur van de huurder. Wanneer de woonduur korter dan een jaar is, is de opzegtermijn drie maanden. Is de woonduur langer dan een jaar dan is de opzegtermijn vier maanden. De opzegtermijn loopt op, naar gelang de woonduur, tot wel zes maanden. Afwijken van de opzegtermijn ten nadele van de huurder is niet geldig.

Wanneer een huurcontract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan kan deze wel automatisch eindigen. Dit is alleen mogelijk als de overeengekomen huurduur niet langer is dan twee jaar (bij de huur van een eigen kamer maximaal vijf jaar). De verhuurder moet het aflopen van het huurcontract wel minimaal een maand vooraf bevestigen. Vergeet de verhuurder dit, dan loopt het huurcontract door en gelden de normale wettelijke minimale opzegtermijnen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten