Nieuws

Voorwaarden voor inhouding van huisvestingskosten

Vrouw met clipboard voor huis

Inhouden op het wettelijk minimum loon toegestaan met SNF? Ja dat mag, maar let op!

Sinds 1 januari 2017 kunnen, buiten de wettelijke inhoudingen zoals loonheffingen en pensioen, geen inhoudingen worden gedaan op loonbetalingen onder het (netto equivalent), van het wettelijk minimum loon (WML). Er gelden twee uitzonderingen namelijk voor huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie. Hiervoor mag worden ingehouden wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Wij lichten graag de voorwaarden toe wanneer u huisvestingskosten mag inhouden.

Inhouden onder voorwaarden

De voorwaarden voor inhouding voor huisvestingskosten zijn als volgt:

  1. Het in te houden bedrag mag niet meer zijn dan 25% van het geldende bruto WML. Bij een parttime medewerker wordt het maximumpercentage van 25% berekend over het parttime WML. Sinds 1 januari 2018 is het WML overigens verhoogd door het begrip over- en meerwerk en 8% vakantiegeld.
  2. De inhouding moet gespecificeerd op de loonstrook staan.
  3. De inhouding mag niet meer bedragen dan blijkt uit de getekende huurovereenkomst. De huurovereenkomst dient in het dossier van de medewerker aanwezig te zijn, ook als de verhuurder een derde partij is.
  4. De werkgever is door de werknemer gemachtigd om huisvestingskosten in te houden. Deze machtiging moet ieder moment door de werknemer in te trekken zijn.
  5. De verhuurder moet een toegelaten instelling zijn vanuit de woningwet (woningcorporaties) of moet gecertificeerd zijn overeenkomstig de bij CAO vastgestelde norm betreffende de kwaliteit van huisvesting. Als voorbeeld de ABU en NBBU CAO, waarin huisvestingsnormen zijn vastgesteld overeenkomstig het SNF keurmerk.

Indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dan kunt u dus met een SNF-certificering een inhouding op het wettelijk minimum loon doen voor huisvesting.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche