Nieuws

Voorgestelde wijzigingen

Documenten overhandigen.

Internetconsultatie ‘Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ geopend

Het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) gaat samen met voorgestelde wijzigingen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het gevolg hiervan is dat ook het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs aangepast dient te worden. Normeisen voor uitleners zijn in dit besluit opgenomen. Op deze consultatie kan tot 24-02-2024 gereageerd worden.

Voor wie?

De consultatie is voor werknemers (uitzendkrachten), uitzendwerkgevers, sociale partners, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Belastingdienst.

Wat verandert er?

De onderdelen van het ontwerpbesluit gaan o.a. over:

  • De wijze van een aanvraagindiening voor een toelating.
  • Het verstrekken en ontvangen van gegevens via o.a. de Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst en SNCU.
  • De wijze waarop financiële zekerheid moet worden gesteld en het vervallen van deze verplichting.
  • Op te nemen gegevens in het openbaar register.
  • Aanwijzing van inspectie-instellingen.
  • Uit welke onderwerpen de eisen van het normenkader uitsluitend mogen bestaan (aanvullend op wat in de wet is geregeld).
  • Welke aspecten van de wet bij ministeriële regeling worden uitgewerkt.

Meer informatie, relevante documenten en mogelijkheid tot reageren kan via internetconsultatie.nl.

Reageren op de consultatie kan tot 24-02-2024.

Bron: www.overheid.nl

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche