Nieuws

Nieuwe loonschalen bekend

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Op 19 december 2023 hebben de werkgeversverenigingen TLN en VVT met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een akkoord bereikt. De nieuwe Transport cao is aangekondigd op de website van TLN. 

De loonschalen van de CAO-beroepsgoederenvervoer zijn per 01-01-2024 met 4% omhoog gegaan en gaan per 01-07-2024 met 2% en per 01-01-2025 met 4% omhoog. De nieuwe loonschalen zijn terug te vinden op de website van TLN of FNV.  

Waar dient uw onderneming rekening mee te houden?

De initiële loonstijging is van essentieel belang en wordt gecontroleerd tijdens uw Paychecked inspectie. 

Niet alleen de brutolonen van de werknemers worden aangepast maar ook de grondslag voor het berekenen van het vakantiegeld. Volgens de cao dient het vakantiegeld namelijk te worden berekend over minimaal het loon van loonschaal D trede 1.  

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO