Nieuws over CAO ABU/NBBU

05 12 2019 | Gemiddelde leestijd: 3 min

In de nieuwsbrief van september hebben we je al laten weten dat de cao partijen van de ABU en NBBU gezamenlijk een nieuwe cao hebben gesloten met gelijkluidende afspraken. De nieuwe cao’s zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd. Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. De werkingssfeer verschilt nog wel in de cao’s en ook hebben ze nog ieder hun eigen fasensystematiek. De nieuwe cao’s gaan 30 december 2019 in.

Payrolling

Payroll-werknemers vallen per 1 januari 2020 (WAB) buiten de werkingssfeer van de uitzend cao. Wel is er een overgangsregeling voor payroll-contracten voor bepaalde tijd die zijn gesloten voor 1 januari 2020 en nog doorlopen (en eindigen) na 1 januari 2020.

Meest opvallende wijzigingen

De meest opvallende wijzigingen zijn onder andere:

 • de inlenersbeloning zal gaan gelden voor alle uitzendkrachten, gedetacheerden en vakantiewerkers. Met uitzondering van de allocatiegroep. Voor hen geldt een aparte cao-beloning welke omhelst; het feitelijk uurloon, initiële loonsverhoging en de periodieken. Voor de overige beloningselementen zoals toeslagen en onkostenvergoedingen wordt de inlenersbeloning toegepast;
 • ook bij doorlening van de ene inlener aan de volgende geldt de inlenersbeloning van de (eind)inlener waar de uitzendkracht / gedetacheerde werkzaam is;
 • uitzendkrachten (fase C) die tegen de ABU-beloning zijn betaald, gaan per 30 december 2019 automatisch over op de inlenersbeloning. Zij behoudt ten minste het in de dan lopende terbeschikkingstelling geldende feitelijk loon;
 • de reiskostenvergoeding die geldt bij de inlener gaat deel uitmaken van de inlenersbeloning;
 • onregelmatigheidstoeslag (ORT),ploegendiensttoeslagen en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk zullen een vast onderdeel vormen van de inlenersbeloning, dit geldt ook voor een reisurenregeling wanneer deze in de cao van de inlener voorkomt;
  • één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte:
   eerste ziektejaar -> 90% loondoorbetaling
  • tweede ziektejaar -> 80% loondoorbetaling

Voor NBBU leden geldt dat er geen keuze meer gemaakt mag worden m.b.t. wachtdagen bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding. Dan geldt altijd 1 wachtdag;

 • verhoging vakantietoeslag van 8 naar 8,33%;
 • Voor NBBU leden geldt een aanpassing in de vakantiedagen van 24 naar 25 dagen;
 • Het recht op doorbetaling feestdagen is uitgebreider toegelicht in de nieuwe CAO, zowel wanneer een uitzendkracht recht heeft op doorbetaling , met anti misbruik bepalingen, als hoe de hoogte van de doorbetaling bepaald moet worden.

De cao’s kun je downloaden vanaf de websites van de ABU en NBBU. Klik hier om naar de website van de ABU te gaan en klik hier om naar de website van de NBBU te gaan.

Training basiskennis CAO recht

Bij ons op kantoor in Geldermalsen is een interessante en interactieve training te volgen waarin je alle ins en outs leert over CAO Recht. Tijdens deze training leer je o.a. waarom we in Nederland werken met cao’s, hoe het zit met de inlenersbeloning, de rechten van uitzendkrachten en wat de mogelijkheden zijn wanneer geen algemeen verbindend verklaarde cao is.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu