Nieuws

Wijzigingen in het OSB-keurmerk

Laptop en telefoon met daarover een afgevinkte checklijst.

OSB-Keurmerk wordt Keurmerk Schoon per 1 januari 2022

De Algemene Ledenvergadering van Schoonmakend Nederland heeft vorige week ingestemd met verschillende wijzigingen rondom het lidmaatschap van de vereniging.

Wijzigingen

Per 1 januari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het OSB-keurmerk. Zo veranderen allereerst de naam en het beeldmerk van het keurmerk. Het keurmerk gaat voortaan Keurmerk Schoon heten. De nieuwe naam moet ervoor zorgen dat het in een keer duidelijk is waar Schoonmakend Nederland voor staat.

Verlaging van de administratieve lasten

Maar er vinden ook inhoudelijke wijzigingen plaats. De belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat het voor ondernemingen met een omzet lager dan €10 miljoen mogelijk wordt om te kiezen voor de Schoonmakend Nederland-norm, in plaats van de SNA norm. De nieuwe norm heeft als gevolg dat de SNA controle, niet twee maar één keer per jaar plaats vindt. Vooral veel kleinere ondernemers hebben deze wens omdat dit nauwer aansluit op de praktijk en dit ook zorgt voor een verlaging van de kosten.

Ook bedrijven die vanwege de aard van het werk niet volledig aan de SNA-norm kunnen voldoen, komen met de Schoonmakend Nederland-norm in aanmerking voor het keurmerk.

Drie pijlers

Het Keurmerk Schoon blijft uit drie pijlers bestaan. Het wordt opgebouwd door een inspectie op de financiële en personele administratie (SNA-norm/ NEN-4400 of de daarop gebaseerde Schoonmakend Nederland-norm), de code verantwoordelijk marktgedrag en schoonmaakspecifieke eisen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het persbericht van Schoonmakend Nederland.

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO