Nieuws

De gewijzigde wet in werking getreden

Vrouw staat voor vrachtwagens.

PayChecked: gevolgen van nieuwe NIWO beleidsregel

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw inspectie voor het PayChecked keurmerk, leest u in dit artikel wat de nieuwe beleidsregel inhoudt en wat de gevolgen zijn voor de inspecties van het PayChecked keurmerk.

Wijziging beleidsregel vergunningverlening van de NIWO per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 zijn de gewijzigde Wet wegvervoer goederen en Regeling wegvervoer goederen in werking getreden. Per die datum is ook de nieuwe Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO inwerking getreden. De wijzigingen waren nodig omdat Europa in 2020 het Mobiliteitspakket heeft aangenomen. Een gedeelte van de regels uit het Mobiliteitspakket moest geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen op een rij:
  1. Verlaging ondergrens vergunningplicht Eurovergunning. In Nederland geldt de vergunningplicht voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Vanaf 1 januari 2024 moeten daarnaast ook alle voertuigen met een toelaatbare (=toegestane) maximummassa van meer dan 2500 kg een vergunning hebben, los van de vraag of het laadvermogen meer of minder is dan 500 kg. (Artikel 2.1, 3e lid, Wet Wegvervoer Goederen)
  2. Aanscherping en verduidelijking eis van werkelijke en duurzame vestiging. (Artikel 2 Beleidsregel Vergunningverlening)
  3. Voertuigregistratie. De NIWO opende in 2022 het online voertuigregister. Met ingang van 1 januari 2024 zijn Eurovergunninghouders verplicht hun actieve kentekens in het voertuigregister aan te melden. Ook vraagt Europa om het aantal personeelsleden in te vullen. (Artikel 2 Beleidsregel Vergunningverlening)
Vergunningsplicht soms ook bij laadvermogen onder de 500 kg

Wanneer u een laadvermogen heeft van 500 kg of minder én een toelaatbare maximum massa heeft van meer dan 2500 kg bent u ook vergunningplichtig. Dit betreft een kleine categorie van voertuigen en geldt met name voor goederenvervoer met een ‘gesloten opbouw’.

Wat betekent dit voor uw Paychecked certificering?

Bij een PayChecked inspectie dient uw bedrijf aan te tonen of zij een communautaire vergunning heeft of niet vergunning plichtig is. Dit geldt ook voor uw uitbesteed vervoer aan ondervervoerders of ZZP’ers. De nieuwe regeling kan betekenen dat hoewel er voor 1 januari 2024 geen vergunningsplicht was, deze er door de genoemde wijziging wel is na deze datum.

Berekenen van maximum toelaatbare gewicht

Het maximum toelaatbare gewicht hoeft u niet zelf te berekenen. U kunt het maximum toelaatbare gewicht vinden op de website van de RDW tijdens de kentekencheck. Wanneer u het kenteken heeft ingevoerd worden de gegevens weergegeven onder de tab gewichten. De maximum toegestane massa van uw voertuig wordt vermeld onder punt F.2.

Bron: NIWO

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten