Nieuws

Niet aan de eisen voldoen

Vrouw en man in gesprek aan bureau

SNA-inspectie: Help, ik heb een major. Wat nu?

Stel, u laat een inspectie uitvoeren voor het SNA-keurmerk. Binnen vier weken na de inspectie ontvangt u het inspectierapport met daarin het oordeel. Er zijn dan drie uitkomsten mogelijk:

  1. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De onderneming voldoet in voldoende mate aan de eisen van het keurmerk en krijgt een positief oordeel.
  2. Er zijn een of meerdere minor non-conformiteiten of opmerkingen geconstateerd. Het eén en ander dient hersteld te worden vóór de volgende inspectie, maar vooralsnog voldoet de onderneming in voldoende mate aan de eisen van het SNA-keurmerk. In bepaalde gevallen dient herstel tussentijds aangetoond te worden.
  3. Er zijn een of meerdere major non-conformiteiten vastgesteld. De onderneming voldoet niet aan de eisen van het SNA-keurmerk.

Wat gebeurt er als er een major non-conformiteit is vastgesteld? En hoe kunt u alsnog het SNA-keurmerk verkrijgen of behouden?

Major non-conformiteit

Indien er een major non-conformiteit uit de inspectie naar voren komt, dan is vastgesteld dat de onderneming niet voldoet aan een of meerdere NEN 4400-1 en/of NEN 4400-2 eis(en). Het niet voldoen aan deze eis(en) vormt daarmee een onmiddellijk en hoog risico. Om aan de eis(en) te voldoen moet de onderneming in dit geval per direct herstel doorvoeren. Vooralsnog kan er geen positief oordeel afgegeven worden in de rapportage.

Is dit het geval? Dan ontvangt u binnen 20 werkdagen na de inspectie een conceptrapport. Uw onderneming krijgt 10 werkdagen de tijd om inhoudelijk te reageren. Deze periode is bedoeld om gedane constateringen te weerleggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de onderneming aanvullende informatie heeft ten aanzien van de major non-conformiteit, die ten tijde van de inspectie niet beschikbaar was. Wanneer de constatering van een major non-conformiteit definitief wordt, heeft dat gevolgen voor de continuering of effectuering van de inschrijving in  het Register Normering Arbeid. De onderneming wordt geschorst van het register.

Aanvullende inspectie of nieuwe aanmelding

Indien u als onderneming zo’n schorsing wil opheffen, dan dient de geconstateerde major non-conformiteit hersteld te worden en zullen wij het herstel gaan toetsen. Met een aanvullende inspectie kan de onderneming aantonen dat deze zij weer aan de eisen van het SNA-keurmerk voldoet. Zonder de aanvullende inspectie, blijft het resultaat onvoldoende en wordt de onderneming definitief uitgeschreven uit het register.

Een aanvullende inspectie kan plaatsvinden als een onderneming, binnen 30 werkdagen na dagtekening van het definitieve rapport, het herstel bij ons als inspectie-instelling meldt en aangeeft dit te willen laten toetsen. Deze aanvullende inspectie zal dan specifiek het herstel van de (eerder) geconstateerde major non-conformiteit(en) omvatten. Wij dienen omtrent deze inspectie uiterlijk 30 werkdagen na uw melding te rapporteren aan SNA.

Maak bij het aantonen van het herstel gebruik van het 4-O principe. Wij schreven eerder uitgebreid over de 4-O-systematiek.

Als deze termijn niet haalbaar blijkt en u toch het SNA-keurmerk wenst te verkrijgen, dan zal er een geheel nieuwe aanmelding uitgevoerd moeten worden, waarbij uw onderneming wederom op alle eisen uit de norm NEN 4400-1/ NEN 4400-2 getoetst wordt (en uiteraard ook het herstel van de eerder geconstateerde major non-conformiteit). De aanmeld inspectie zal toezien op het huidig en voorgaand boekjaar.

Vragen?

Heeft u hier aanvullende vragen over? Neem dan contact op met onze specialisten.

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten