SNA Keurmerk: Jaarverslag 2018

28 03 2019 | Gemiddelde leestijd: 4 min

Op 15 maart 2019 heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) het jaarverslag 2018 gepubliceerd. Wederom is bewezen dat het (vrijwillige) SNA Keurmerk als een stabiel en betrouwbaar instrument gezien kan worden voor ondernemers die zich aan wet- en regelgeving willen houden en waarmee risico’s (inleners- en keten-aansprakelijkheid) voor opdrachtgevers wordt beperkt. In dit artikel een aantal leuke feitjes op een rij en de plannen voor de toekomst.

Aantal ondernemingen met SNA Keurmerk

In 2018 waren er 4.663 gecertificeerde ondernemingen volgens het SNA Keurmerk. Dit is een flinke groei, want toen het SNA keurmerk in 2007 van start ging waren dit er nog maar 1.023. Het aantal ondernemingen is het hardst gegroeid in de periode 2012 en 2013. Dit is te verklaren omdat veel cao’s toendertijd de verplichting hebben opgenomen dat arbeidskrachten alleen nog mogen ingeleend van SNA gecertificeerde ondernemingen. Hiermee is het aantal inspecties ook behoorlijk toegenomen. Waren dat er in 2010 nog 4.727, in 2018 waren het er 9.575. In 2014 deden we dat met 70 inspecteurs verdeeld over 9 inspectie-instellingen, in 2018 waren het er 81.

Ook neemt het aantal buitenlandse ondernemingen toe. Eind 2018 gaat het om 151 buitenlandse ondernemingen, dit is een stijging van drie ondernemingen ten opzichte van 2017. Het gaat met name om ondernemingen in Portugal, Polen, Litouwen, Groot-Brittannië en Duitsland. In 2011 waren er nog maar 59 buitenlandse ondernemingen gecertificeerd.

Bekijk het volledige jaarverslag 2018

Plannen voor de toekomst

21 maart jl. heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van een aantal verbetermaatregelen van de arbeidsrechtelijke aspecten van het keurmerk. Dit traject is gestart sinds 2016 omdat toen uit onderzoek is gebleken dat een behoorlijke hoeveelheid gecertificeerde ondernemingen tóch weleens wetten en regels overtreden. Daarom is de samenwerking SNA, SNCU, Inspectie SZW en Belastingdienst versterkt. Gelukkig is nu gebleken dat het aantal overtredingen bij gecertificeerde ondernemingen wel is afgenomen. Voor de toekomst willen de partijen nog meer en nog beter gaan samenwerken. Ook zal gekeken worden in hoeverre het contact met de vakbonden kan worden aangescherpt omdat ook vanuit die hoek nuttige signalen kunnen komen die het SNA Keurmerk nog meer verder kunnen verbeteren.

De ontwikkelingen in het SNA-Keurmerk

Ook is de Kamer geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen binnen het SNA Keurmerk. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Cao-loon: In 2014 zijn verschillende cao-elementen opgenomen in de norm. Zo wordt onder meer beoordeeld of er een procedure is vastgesteld, en ingevoerd en wordt onderhouden om de relevante cao-lonen toe te passen.
  • Gericht toezicht op verschillende vormen van dienstverlening: modulaire opbouw norm. Bij de modulaire norm wordt naast een basismodule die voor alle ondernemingen geldt, invulling gegeven aan verschillende modules waarbij nu uitgegaan wordt van de modules uitzenden, aanneming van werk en zzp. Doel van een meer modulaire opbouw is dat er ruimte ontstaat om naast de basiseisen eisen te stellen die specifiek zijn gericht op bepaalde bedrijfsactiviteiten. Een modulaire opbouw geeft ook meer ruimte voor een specifieke risicoanalyse per module.
  • Onafhankelijkheid inspectie-instellingen: Bij signalen uit het veld of partijen op de arbeidsmarkt dat er twijfels zijn over de kwaliteit van een inspectie-instelling wordt dit volgens de SNA direct door de SNA onderzocht na overleg met de melder, onder andere door eigen SNA-inspecteurs mee te laten gaan bij de inspecties.
  • Samenwerking bij de aanpak van malafide ondernemers/vluchtig ondernemerschap. De SNA en de SNCU, partijen in de uitzendbranche, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, Inspectie SZW en het ministerie van Financiën vermoeden dat een beperkt aantal malafide bestuurders verantwoordelijk is voor een groot aantal misstanden. Zodra een publieke of private instantie een bedrijf in onderzoek neemt, bijvoorbeeld vanwege onderbetaling, blijkt regelmatig dat het bedrijf failliet is gegaan. Het failliete bedrijf ontloopt als rechtspersoon een boete of strafrechtelijke vervolging, doordat er geen adressant is. Met zogenoemde katvangers kunnen dergelijke bedrijven ook voorkomen dat de ‘werkgever-eigenaar’ of ‘direct leidinggevende’ als natuurlijke rechtspersonen wordt aangepakt.

Meer weten? Volg de training NEN 4400-1 bij de stichting Nederlands-Normalisatie-Instituut (NEN)

Sinds dit jaar is het mogelijk om bij de NEN de training NEN4400-1: Basis voor SNA Keurmerk te volgen. De training geeft je inzicht in het wettelijk kader voor de ‘verplichtingen uit arbeid’ ofwel de belangrijkste basis om je NEN certificering te behalen en te behouden. Het wettelijk kader voor de ‘verplichtingen uit arbeid’ is op te delen in 4 hoofdonderwerpen. De training is modulair opgebouwd, op basis van deze onderwerpen:

  • Thema 1: Basis van de norm Wet Keten- en inlenersaansprakelijkheid (WKa).
  • Thema 2: Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag (WML) en minimum vakantiedagen.
  • Thema 3: De inzet van zzp‘ers binnen de norm (tussenkomst en bemiddeling) en het voorkomen van schijnconstructies.
  • Thema 4: Cao Recht en de Wet AVV; hoe zit het met de inlenersbeloning.
  • Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.
footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu