Nieuws

Werken met ZZP-ers

Werknemer met documenten aan bureau

SNA Keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2) wijziging ZZP per 1 januari 2019!

Vanaf 1 januari 2019 moeten ondernemers die werken met ZZP-ers aantonen dat er een overeenkomst met de ZZP-ers is gesloten conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst. Dit zal een overeenkomst tot aanneming van werk of opdracht zijn. Dit is een aanpassing van normpunt 4.2.5.3: Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een ZZP-er.

Aanleiding

Naar aanleiding van de discussie over de handhaving van de Wet DBA, heeft SNA gekeken naar wat zij kan doen om meer zekerheid te bieden aan opdrachtgevers die werken met ZZP-ers. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige onduidelijkheid vanuit de wetgever ten aanzien van de voorwaarden wanneer er sprake is van zelfstandigheid en de mogelijkheden die de administratieve inspectie biedt. Verder zijn er inmiddels een groot aantal door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomsten gepubliceerd.

Aantonen dat wordt gewerkt met een goedgekeurde modelovereenkomst

Vanaf 1 januari 2019 moet je tijdens een inspectie SNA het volgende aantonen wanneer je werkt met ZZP-ers:

  1. Tussen de ZZP-er en de onderneming is een goedgekeurde modelovereenkomst gesloten. Zorg er hierbij voor dat duidelijk is welke modelovereenkomst hiervoor is gebruikt (beoordelingsnr. Belastingdienst) en maak duidelijk welke teksten verplicht zijn en welke vrij zijn ingevuld. De vrij ingevulde teksten kunnen hierbij niet strijdig zijn met de verplichte teksten; en
  2. De onderneming toont aan dat er passende beheersmaatregelen zijn getroffen om te borgen dat er conform de overeenkomst wordt gewerkt. De onderneming zal aan de inspecteur in een interview of op basis van stukken moeten aantonen waaruit zijn beheersmaatregelen bestaan.

Daarnaast moet tijdens inspectie ook nog de volgende stukken worden overlegd voor overeenkomsten die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2019:

  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de ZZP-er, maximaal 3 maanden oud, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst;
  • Met betrekking tot de vaststelling van de identiteit van de ZZP-er, het soort identiteitsbewijs, het documentnummer en de geldigheidsduur ervan. U kunt dit bijvoorbeeld vastleggen in de modelovereenkomst.

Let op!

De verplichting voor het werken met een goedgekeurde modelovereenkomst geldt met terugwerkende kracht voor ZZP-ers die na 1 januari 2019 steeds werkzaam zijn! Dat betekent dat je met ingang van 1 januari 2019 ervoor moet zorgdragen dat alsnog een modelovereenkomst wordt gesloten en dat de genoemde beheersmaatregelen zijn ingeregeld.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche