Nieuws

Het keuren van brandblussers

Vrouw met clipboard voor huis

SNF: Keuring van brandblussers door een REOB-erkend bedrijf

Sinds vorig jaar geldt dat de keuring van brandblussers moet worden uitgevoerd door een REOB-erkend bedrijf. In de praktijk komen onze SNF inspecteurs regelmatig tegen dat ondernemingen hier niet aan voldoen. Hoe zit dit precies?

REOB-erkend bedrijf

In normpunt 5.1.1 staat het volgende:

Het preventief onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd conform de vigerende NEN 2559 door een gecertificeerd REOB bedrijf.

Wat betekent dat eigenlijk een ‘gecertificeerd REOB bedrijf’? Een onderneming is REOB erkend wanneer de onderneming voldoet aan het CCV REOB (betekenis REOB: Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen) certificatieschema. Daarnaast moeten de monteurs de REOB opleiding hebben gevolgd. Ondernemingen die voor het schema een positieve beoordeling hebben gehad, moeten het hiernaast afgebeelde CCV Certificatiemerk op de bekende gele onderhoudsetiketten afbeelden. Dit certificatiemerk op de gele onderhoudsetiketten is het herkenningsteken dat blusmiddelen volgens de norm zijn onderhouden.

Let op!

Er zijn bedrijven die reclame maken met het feit dat er REOB gecertificeerde monteurs werken bij de onderneming, maar in dit geval moet het gaan om de goedkeuring van de onderneming. Wanneer een monteur de REOB opleiding heeft gevolgd maar de onderneming zelf is niet gecertificeerd, kan dit een MAJOR afwijking opleveren tijdens een inspectie SNF.

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO