Nieuws

De juiste gegevens doorgeven

Hand typt op rekenmachine.

StiPP pensioenregeling verandert in 2022

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de Basisregeling wordt verkort van 26 weken naar acht weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris. Het is belangrijk dat u op tijd uw administratie aanpast, zodat u vanaf 1 januari 2022 de juiste gegevens aan ons blijft doorgeven.

Aanpassing wachttijd deelname Basisregeling

Na acht weken te hebben gewerkt voor dezelfde werkgever, gaat een werknemer per 1 januari 2022 pensioen opbouwen in de Basisregeling. De sociale partners in de bedrijfstak hebben dit besloten. Werknemers van uitzendondernemingen die onder de verplichtstellingsbeschikking van StiPP vallen, gaan hierdoor eerder pensioen opbouwen bij StiPP. Voor werknemers die op 1 januari meer dan acht weken, maar minder dan 26 weken voor u hebben gewerkt, geldt dat zij per 1 januari 2022 direct starten met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Werknemers die in 2022 de acht weken wachttijd bereiken, gaan vanaf dat betreffende moment pensioen opbouwen. Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basis- of Plusregeling van StiPP, verandert er niets door de verkorte wachttijd.

Aanpassing pensioengevend salaris

Uw werknemer bouwt over een deel van zijn loon pensioen op bij StiPP. Dit wordt het pensioengevend salaris genoemd. Welke delen van het loon pensioengevend zijn, wordt door sociale partners bepaald. De sociale partners in de bedrijfstak hebben afgesproken dat het pensioengevend salaris gaat wijzigen vanaf 1 januari 2022, vanaf dat moment bestaat het pensioengevend salaris uit:

  • het loon voor de werknemersverzekeringen, met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto
  • het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling
  • het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’)

De laatste twee punten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de huidige regeling. De wijziging betreft dus enkel het eerste punt. De wijze waarop u de pensioengegevens van uw werknemers aanlevert wijzigt niet. Dit betekent dat u de pensioengevende uren en de aanwas pensioengrondslag per maand of per vier weken aanlevert via PDO, zoals u gewend bent. Hierbij blijft u gebruik maken van de voortschrijdend cumulatief rekenmethodiek (VCR) zoals u die nu ook al toepast. Lees de uitleg van StiPP over het berekenen van uw pensioengevend loon en pensioengrondslag.

Manier van premieberekening blijft hetzelfde

Het pensioengevend salaris wijzigt, maar de wijze waarop de premie wordt berekend blijft hetzelfde. Dit betekent het volgende:

  • Premie Basisregeling: 2,6% van het (nieuwe) pensioengevend salaris
  • Premie Plusregeling: 12% van het (nieuwe) pensioengevend salaris -/- franchise.
    Er mag maximaal 4% van de 12% ingehouden worden bij de uitzendkracht.

Deze premie draagt u af aan StiPP. Ook blijft een maximum uurloon gelden. Boven dat uurloon bouwt uw werknemer geen pensioen op bij StiPP. De franchise en het maximum uurloon wordt, zoals u gewend bent, jaarlijks per 1 januari vastgesteld.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche