Nieuws

Interessante trainingen en kennissessies

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Graag kijken we met u terug op een aantal waardevolle bijeenkomsten, trainingen en evenementen waar Normec VRO afgelopen tijd deel van mocht uitmaken.

Artra trainersbijeenkomst

Op vrijdag 22 maart heeft Arjan Boer een presentatie gegeven aan de kennistrainers en relatiebeheerders van Artra. Arjan gaf toelichting over de regelgeving rondom de Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Aan bod kwamen de verschillen (toevoegingen) ten opzichte van het huidige SNA-keurmerk, de overgangsregeling – die inmiddels per 1 januari 2026 ingaat – en de ontheffingsregeling aan bod gekomen.

Wij danken Artra voor het verzorgen van deze trainersbijeenkomst op haar prachtige locatie in Arnhem en de uitnodiging om hier te mogen presenteren.

SLIM! Flexevent

Donderdag 11 april gaven Julisa Fereijra-Phelipa en Vincent Veenbrink op het SLIM! Flexevent een gewaardeerde presentatie over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta).

Een interessante en belangrijke update voor de flexbranche, waar veel vragen over zijn. De aanwezigen kregen waardevolle adviezen en actuele kennis mee.

Dank aan alle deelnemers, sprekers en de organisatie, Artra en DIRECT Payrolling & Staffing, voor dit succesvolle event!

Kennistraining aan NBBU  

Op dinsdag 23 april 2024 heeft Arjan Boer een training gegeven aan de juridisch adviseurs van de NBBU. Deze adviseurs staan dagelijks in contact met hun leden en geven hierbij advies over uiteenlopende zaken. Er worden regelmatig vragen over het SNA-keurmerk en de bijbehorende inspectie gesteld.

NBBU vroeg om die reden aan Normec VRO om een kennistraining te geven over de inhoud en de inspecties van het SNA-keurmerk.

CIMSOLUTIONS leveranciers event 2024 

Woensdag 24 april gaven Julisa Fereijra-Phelipa en Arjan Boer een interessante presentatie voor een volle zaal met leveranciers van CIMSOLUTIONS. De aanwezigen werden bijgepraat over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Uiteraard was er ook genoeg ruimte om vragen te stellen. Hier werd ook goed gebruik van gemaakt, waardoor de meest interessante vraagstukken en discussies de revue passeerden.

Wij danken CIMSOLUTIONS voor het verzorgen van dit event en uiteraard ook dank aan alle aanwezigen.

Blijf op de hoogte

Ook de komende maanden staan er interessante evenementen op de planning. We houden u hiervan op de hoogte via onze LinkedIn-pagina.

Heeft u vragen over de Wtta of andere belangrijke vraagstukken? Neem dan contact op. Uiteraard kunt u ook contact opnemen als u binnenkort een belangrijk event organiseert en door ons geïnformeerd wil worden over de actuele stand van zaken binnen de flexbranche.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche