Nieuws

Keuringen door gecertficeerde installateurs

Werknemer met documenten aan bureau

Update Gasketelwet: coulanceregeling

SNF heeft op 28 juni 2023 een coulanceregeling aangekondigd met betrekking tot de Gasketelwet die van kracht is vanaf 1 april 2023. De coulanceregeling is meerdere malen verlengd wegens aanhoudende drukte bij het aanvragen van de benodigde documenten voor het CO- vrij keurmerk.

Coulanceregeling niet verlengd

Na overleg tussen diverse partijen waaronder Techniek Nederland en de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht is er besloten om de coulanceregeling niet te verlengen. SNF zal hierin volgen en dit betekent dat vanaf 1 maart 2024 CO-installaties enkel nog door gecertificeerde installateurs mogen worden onderhouden en gekeurd.

Wat betekent dit voor SNF-inspecties vanaf 1 maart 2024?

De inspecteur zal controleren of de installateur gecertificeerd is en of de CV- ketel, gaskachel of geiser tweejaarlijks is gekeurd. Wanneer dit niet het geval is, zal er een major- tekortkoming worden opgenomen. Er dient binnen zes weken herstel aangetoond te worden.

Om verrassingen vooraf te voorkomen, is het belangrijk om na te gaan of de installateur gecertificeerd is. Gecertificeerde installateurs vindt u in het Register Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

CO-certificering

Normec Certification is een geaccrediteerde certificerende instantie die installateurs die werken aan gasverbrandingstoestellen kan voorzien van een BRL 6000-25 (CO-vrij keurmerk).

Heeft u vragen over CO-certificering? Of werkt u nog niet met een gecertificeerde installateur? Neem contact op met Normec Certification.

Gerelateerd nieuws

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Geen extra verhoging van minimumloon in 2024 

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Doorlenen van werknemers met A1-verklaring

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten

Alles wat u moet weten over de 30%-regeling voor kennismigranten