WAS Compliance en SNA Keurmerk ook bij inzet van buitenlandse onderaannemers

17 07 2018 | Gemiddelde leestijd: 4 min

De bouw- en infrasector heeft een fors tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat vormt een belangrijke reden voor aannemers om ook te willen werken met buitenlandse onderaannemers en uitzenders. Het werken met deze partijen brengt echter een verhoogd risico met zich mee voor de ketenaansprakelijkheid.

Een mogelijkheid om dat verhoogde risico te beperken, is onderaannemers en uitzenders te verplichten om te voldoen aan de eisen van WAS Compliance en om het SNA Keurmerk te behalen.

Capaciteit

De bouwsector groeit dit en komend jaar fors en blijft daarmee de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie, voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De roep om personeel is groot en acuut. Zo zegt een kwart van de woningbouwers een personeelstekort te hebben. Het EIB verwacht dat de personeelstekorten de productie in 2018 en 2019 zullen remmen, aldus een publicatie van Cobouw van 24 januari 2018.

Eén van de mogelijke oplossingen voor het personeelstekort is het werken met buitenlandse onderaannemers. Veel aannemers zijn echter huiverig voor het werken met deze partijen omdat zij hiervoor grotere risico’s zien.

Verhoogd risico

Aannemers lopen risico’s bij het inschakelen van onderaannemers, onder andere op boetes voor het werken met vreemdelingen en aansprakelijkstellingen voor niet afgedragen loonheffingen en niet/onvoldoende betaalde lonen. Deze risico’s volgen uit de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) en de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Buitenlandse ondernemingen die werken in Nederland moeten zowel voldoen aan Nederlandse wetten als aan wetgeving in het vestigingsland. Juist het moeten voldoen aan deze dubbele wetgeving zorgt voor grotere risico’s. Kennis van de Nederlandse wetgeving is soms te beperkt en in enkele gevallen is het zelfs vrijwel onmogelijk om gelijktijdig te voldoen aan deze dubbele wetgeving. Het is dus terecht dat aannemers grotere risico’s zien. Het goede nieuws is echter dat deze risico’s beperkt kunnen worden, zodat de drempel om met buitenlandse onderaannemers te werken wordt weggenomen.

Risico beperkende maatregelen

Er bestaan diverse maatregelen om risico’s voor de WAV, WKa en WAS te beperken. Voorbeelden zijn het vastleggen van identiteitsgegevens, het deels storten op een g-rekening met in achtneming van de vrijwaringsregels en het betalen van een fatsoenlijk tarief. Maar deze standaard maatregelen kennen ook knelpunten door veranderde wetgeving. Zo mogen geen kopieën van identiteitsbewijzen meer worden verstrekt van werknemers binnen de EU, krijgen onderaannemers lang niet altijd meer een g-rekening toegewezen en is het lastig om goede tarieven te bepalen door mogelijk verstorende componenten als de A1-verklaring.
Alle voornoemde risico beperkende maatregelen hebben dus een keerzijde en de vraag dringt zich op: hoe kan een ondernemer de risico’s echt beperken?

WAS compliance en het SNA Keurmerk

Er zijn keurmerken die gericht zijn op het beperken of zelfs uitsluiten van deze risico’s.

WAS Compliance toetst de naleving van de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden in Nederland indien hier gewerkt wordt. Hierdoor wordt het risico op mogelijke aansprakelijkstellingen beperkt en kunnen aannemers een beroep doen op niet-verwijtbaarheid.

Het SNA Keurmerk beperkt risico’s in het kader van de WAV en WKa. Voor de inlenersaansprakelijkheid is in sommige gevallen zelfs sprake van vrijwaring indien met buitenlandse uitleners wordt gewerkt.

Veel bouwondernemers menen dat het SNA Keurmerk alleen bedoeld is voor het werken met (internationale) uitzendbureaus. Dat is een misvatting. Het SNA Keurmerk, en de hierin opgenomen norm NEN 4400, is juist en van origine bedoeld om risico’s op het gebied van de WKa te verlagen voor aannemers van werk die een werk van stoffelijke aard uitvoeren uit Nederland èn uit het buitenland. Zoals SNA zelf ook aangeeft, het SNA Keurmerk is hét keurmerk voor de uitzendsector en aanneming van werk.

Voldoen onderaannemers aan het SNA Keurmerk dan is er sprake van een betrouwbare administratie, wordt er gewerkt met personeel dat gerechtigd is om in Nederland te werken en wordt er voldaan aan de fiscale verplichtingen in Nederland. Geeft een buitenlandse onderaannemer aan dat geen belasting in Nederland afgedragen hoeft te worden? Vaak blijkt uit controles voor het SNA Keurmerk dat wel sprake is van een belastingplicht, ook bij onderaannemers.

Heeft een onderaannemer geen g-rekening? Ook dan is het logisch om het SNA Keurmerk verplicht te stellen.

Extra capaciteit door extra investering

Een gebrek aan gekwalificeerd personeel heeft onmiskenbaar impact op de uitvoering van huidige projecten en maakt het lastig om toekomstige projecten aan te nemen en tijdig op te leveren.

Voor wie aarzelt om buitenlandse onderaannemers en uitzenders in te zetten op Nederlandse projecten vanwege de mogelijke risico’s kan het gebruik van WAS Compliance en het SNA Keurmerk dus uitkomst bieden.

Voor meer informatie over deze keurmerken, klik op: WAS Compliance en SNA Keurmerk.

Bron: Bouwend Nederland, Jørgen Hulsmans – adviseur Beleid & Vereniging

Dit artikel kwam mede tot stand in samenwerking met Jaap van de Burgt van VRO Certification.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu