Nieuws

Opbouwen van pensioen voor flexkrachten

Hand typt op rekenmachine.

Wijziging pensioenpremie Basisregeling per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de Basisregeling van StiPP en gaan flexkrachten meer pensioen opbouwen. De werkgeverspremie wordt na de wijziging berekend op basis van de pensioengrondslag en niet meer over het pensioengevend salaris. De premie gaat van 2,6% naar 8%. Graag lichten wij toe wat pensioengevend salaris en pensioengrondslag is en wat de impact is van deze nieuwe regeling.

Pensioengevend salaris en pensioengrondslag

Het deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd heet het pensioengevend salaris. Dit deel van het salaris bestaat uit het SV-loon (loon waarover je als werkgever belasting en sociale premies betaald) minus eventuele bijtelling voor een zakelijke auto, het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen. In de huidige regeling betalen werkgevers 2,6% premie aan StiPP over dit pensioengevend salaris.

De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris zonder de franchise. De franchise is het deel van het loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Over dit deel betalen werkgevers geen pensioenpremie, omdat de werknemer hiervoor een AOW-uitkering gaat ontvangen. In 2022 is de franchise vastgesteld op €7,13 per uur. Het voorlopige uurfranchise bedrag voor 2023 is vastgesteld op € 7,86.

Wat betekent de nieuwe regeling?

Na ingang van de nieuwe regeling leveren werkgevers in het PDO-bestand voor de Basisregeling de pensioengrondslag aan en niet meer het pensioengevend salaris. Voor het berekenen van de pensioengrondslag moeten dezelfde uurfranchise en maximum pensioengevend uurloon als in de Plusregeling gebruikt worden. Met de aangeleverde gegevens berekent StiPP het pensioen van de werknemers. Om een juiste premiefactuur te ontvangen, is het van belang de gegevens tijdig en volledig aan te leveren.

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche