Nieuws

Pensioenverleden van uitzendkrachten

Man bekijkt document

(Update) StiPP verduidelijkt controles op pensioenverleden

Uit StiPP-controles is gebleken dat het pensioenverleden niet altijd correct wordt meegenomen van de uitzendkracht. Werkgevers lopen hierdoor een extra risico op verplichte correcties vanwege te weinig afgedragen pensioenpremie.

Stappenplannen

StiPP heeft twee stappenplannen ontwikkeld voor nieuwe en huidige werknemers, als hulpmiddel voor het juist verwerken van het pensioenverleden van uitzendkrachten. Hiermee verkleint StiPP het risico op verplichte correctie van de werkgever.

Hoe controleert StiPP het pensioenverleden?

Via een risico-gebaseerde en steekproefsgewijze controle kan StiPP controleren of de werknemers deelnemen in de (juiste) pensioenregeling. Uiteraard met aandacht voor terugvalregels. Wanneer er afwijkingen worden vastgesteld over de periode tot en met 2022 krijgt de werkgever eerst de gelegenheid om herstel aan te tonen zonder extra bijkomende kosten (boetes of ambtshalve nota’s).
Als er geen herstel aangetoond wordt, kan dit resulteren in aanvullende pensioencontroles door Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU). Hier zijn kosten aan verbonden.

Voor controles vanaf 1 januari 2023 geldt dat wij als inspectie-instelling in opdracht van StiPP en SNCU een ambtshalve schadelast moeten berekenen en rapporteren indien door ons tijdens de controle is vastgesteld dat het pensioenverleden niet correct is meegenomen.

Bronnen: StiPPensioen.nl en NBBU.nl

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Nieuwe aanpassing SNA-norm voor zzp-bemiddelaars

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Halfjaarlijkse indexering minimumloon: stijging van 3,09%

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche

Terugblik op waardevolle evenementen in de flexbranche