Nieuws

Gevolgen van thuiswerken

Werknemer met calculator aan bureau.

Wijziging in vaste reiskostenvergoeding vanaf 2022

Dat de coronacrisis het woon-werkverkeer blijvend heeft veranderd is een feit. Het vele thuiswerken is hierin een belangrijke factor. Ook na de coronacrisis is het goed mogelijk dat mensen blijven thuiswerken, wat grote gevolgen met zich meebrengt voor de reiskostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2022 gaat de vaste reiskostenvergoeding veranderen.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Eerder schreven wij dat het vanaf 1 oktober 2021 niet meer is toegestaan om werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding te geven voor thuiswerkdagen. Alleen daadwerkelijke reisdagen mogen nog belastingvrij vergoed worden. De onbelaste reiskostenvergoeding stopt echter niet per 1 oktober 2021; het is één van de vier fiscale maatregelen die tot 1 januari 2022 van kracht blijft.

Huidige regels

Op dit moment is het, vanwege de coronacrisis, nog mogelijk om werknemers een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te bieden. Vooralsnog mogen werkgevers de thuiswerkdagen van werknemers als reisdagen beschouwen voor de berekening van de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Op deze manier kunnen werkgevers de reiskosten onbelast blijven betalen. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat dit vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Kijken naar nieuw reisgedrag

Vanaf 1 januari 2022 zullen de huidige regels vervallen. Een thuiswerkdag mag dan niet meer als een reisdag worden beschouwd. Tenzij de medewerker minstens 36 weken of 128 dagen naar kantoor reist, mag er geen reiskostenvergoeding meer betaald worden over de thuiswerkdag. De reiskostenvergoeding moet op het nieuwe patroon worden aangepast. De Belastingdienst legt uit dat dit inhoudt dat de reiskostenvergoeding niet gebaseerd mag worden op het reisgedrag die de werknemer vertoonde vóór de eerste lockdown in maart 2020.

Nieuw reisgedrag in kaart brengen

Als een medewerker minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, dan mag de vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2022 nog steeds onbelast uitbetaald worden. Is dat niet het geval? Dan moeten reiskosten uitbetaald worden op basis van nacalculatie of declaratie. De werkgever betaalt dan enkel de dagen dat er echt gereisd is, tot een maximaal bedrag van €0,19 per kilometer onbelast. Het is dus van belang dat het reispatroon van werknemers in kaart worden gebracht.

Lees ook over de verandering van de reiskostenvergoeding op loket.nl

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Loonsverhoging CAO Beroepsgoederenvervoer

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

Ingangsdatum Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO

SNF-Regiodag inspectie bij Normec VRO