Keurmerken en certificaten

Experts in NEN 4400-1 certificering

Man bekijkt document

NEN 4400-1 certificering

U wilt met uw uitzendbureauschoonmaakbedrijf, detacheringsbureau, payrollbedrijf of aannemersbedrijf laten zien dat u een betrouwbare partner bent voor opdrachtgevers. Dat kan met het SNA-keurmerk. Als SNA-gecertificeerde onderneming laat u met het keurmerk zien dat u uw zaken op orde heeft. Normec VRO is de kennispartner om u hier snel en efficiënt mee van dienst te zijn. Ons team controleert niet alleen de eisen van de norm, maar denkt ook met u mee.

Voordelen van de NEN 4400-1 certificering

Organisaties met de NEN 4400-1 certificering hebben onder andere:

 • Een streepje voor bij nieuwe opdrachtgevers
 • Minder risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid
 • Aangetoond dat de administratie op orde is
 • Vrijwaring van aansprakelijkheid voor het betalen van loonbelasting en omzetbelasting (onder bepaalde voorwaarden)

NEN 4400-1 certificering als bewijs van betrouwbaarheid als partner

U wilt met uw organisatie in aanmerking komen voor het SNA-keurmerk, dan moet uw onderneming voldoen aan de gestelde eisen van de NEN 4400 norm en aan het geldende Handboek Normen SNA.

De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

NEN 4400 bestaat uit twee delen:
• deel 1 geldt voor Nederlandse uitzendbureaus
• deel 2 voor bureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereren (zie ook NEN 4400-2)

De organisaties in het register van de SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Hoe krijgt uw organisatie het SNA-keurmerk en de NEN 4400-1
certificering?

Het SNA-keurmerk is gebaseerd op inspecties die worden uitgevoerd op basis van de normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Normec VRO is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit houdt in dat wij als organisatie voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de norm NEN 4400-1, NEN 4400-2 en handboek normen SNA (registratienummer I203). Wij zijn dus bevoegd om inspecties voor het SNA-keurmerk uit te voeren. Het keurmerk ontvangt uw organisatie wanneer er een inspectie heeft plaatsgevonden en deze met goed resultaat is afgerond.

Keurmerk behaald

Heeft u het keurmerk eenmaal behaald, dan zullen we in beginsel elk half jaar uw personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie, sector specifieke cao-naleving (indien van toepassing) en specifieke situaties (bijvoorbeeld in- en doorlening en/of zzp’ers) bekijken.

Overstapservice

Overstappen naar Normec VRO kan in vier eenvoudige stappen – ook als u nog verbonden bent aan een andere inspectie-instelling!

Meer informatie

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan
Werkwijze

Hoe gaat de NEN 4400-1 certificering in zijn werk?

 1. Inspectie

  Samen met u brengen we de huidige situatie in kaart, waarbij we de onderdelen van de NEN 4400-1 norm controleren.

 2. Rapport

  U krijgt van ons een rapport op basis van de inspectie, waarin de verschillende onderdelen voor uw onderneming beoordeeld zijn. We rapporteren ook waar verbetering nodig is.

 3. Frequentie

  Doorgaans eens in de zes maanden controleren wij uw organisatie om er zeker van te zijn dat u nog steeds voldoet aan de eisen van het SNA-keurmerk.

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

Dit zeggen klanten over Normec VRO

The Human Specialist

The Human Specialist

“Met de inspecties draagt Normec VRO bij aan de kwaliteit van onze interne processen en daarmee aan onze betrouwbaarheid.”

Greater

Greater

“Normec VRO pakt de inspecties op een menselijke manier aan. Er is interesse, ruimte voor een praatje en wij leren er ook nog van.”

SEP Peeters Oirlo B.V.

SEP Peeters Oirlo B.V.

“Normec VRO is een betrouwbare partner. Wij willen als organisatie kwaliteit uitstralen, dan is het belangrijk dat je partners dat ook doen.”

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Voor welke organisaties is het PSO-keurmerk?

Alle organisaties in Nederland die personeel hebben, kunnen PSO-gecertificeerd worden. Met name voor bedrijven die graag willen of moeten voldoen aan SROI (Social Return on Investment) verplichtingen is het PSO-keurmerk interessant. Organisaties die veel voor overheden werken, worden soms zelfs verplicht gesteld om het keurmerk te dragen via gunningsvoordeel.

Wat is het PSO 30+ certificaat?

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. PSO 30+ is een keurmerk voor organisaties die in zeer hoge mate sociaal ondernemen. Deze organisaties onderscheiden zich door dat zij voor minimaal 30% werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun personeelsbestand.

Bekijk de criteria van PSO 30+.

Wat is een PSO-audit?

Om uw organisatie te certificeren moet er een PSO-audit plaatsvinden. Tijdens de PSO-audit beoordeelt een van onze auditoren aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve criteria of uw organisatie in aanmerking komt voor het PSO-keurmerk.

Zo bekijkt de auditor het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in verhouding tot het totale personeelsbestand. Ook toetst de auditor of uw organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers.