NEN 4400-2 certificering

Uw uitzendbureau, schoonmaakbedrijf, detacheringsbureau, payrollbedrijf of aannemersbedrijf wil zijn zaken gewoon goed voor elkaar hebben. Daar hoort een SNA-keurmerk absoluut bij. Omdat dit een verplichting is vanuit uw brancheorganisatie of omdat uw opdrachtgevers erom vragen. Normec VRO is dé aangewezen kennispartner om u snel en efficiënt van dienst te zijn hierbij. Uw onderneming moet hiervoor voldoen aan de gestelde eisen van de NEN 4400-2 norm en aan het geldende Handboek Normen SNA. Normec VRO verzorgt al tientallen jaren de inspecties hiervoor. Vertrouw op onze expertise en op een snel resultaat!

Over de NEN 4400-2

De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

NEN 4400 bestaat uit twee delen:
• deel 1 geldt voor Nederlandse uitzendbureaus (zie ook NEN 4400-1)
• deel 2 voor bureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereren

Hoe krijgt uw organisatie het SNA-keurmerk?

Het SNA-keurmerk is gebaseerd op inspecties die worden uitgevoerd op basis van de normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

U bent bij Normec VRO aan het juiste adres om uw NEN 4400-2 certificering te verkrijgen. Normec VRO is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit houdt in dat wij als organisatie voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de norm NEN 4400-1, NEN 4400-2 en handboek normen SNA (registratienummer I203). Wij zijn dus bevoegd om inspecties voor het SNA-keurmerk uit te voeren. De uitkomst van de inspectie kan punten bevatten die nog verbeterd moeten worden.

Heeft u het keurmerk eenmaal behaald, dan zullen we in beginsel elk half jaar uw personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie, sectorspecifieke CAO-naleving (indien van toepassing) en specifieke situaties (bijvoorbeeld in- en doorlening en/of zzp’ers) onder de loep nemen.

Voordelen van de NEN 4400-2 certificering

Organisaties met de NEN 4400-2 certificering hebben onder andere:

Een streepje voor bij nieuwe opdrachtgevers
Minder risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid
Aangetoond dat de administratie op orde is
Als buitenlandse onderneming maakt u kenbaar aan Fair Labour te doen
Vrijwaring van aansprakelijkheid voor het betalen van loonbelasting en omzetbelasting (onder bepaalde voorwaarden)

Overstapservice

Overstappen naar Normec VRO kan in vier eenvoudige stappen – ook als u nog verbonden bent aan een andere inspectie-instelling!

Meer informatie
man en vrouw aan tafel met laptop

Hoe gaat de certificering in zijn werk?

1

Inspectie

Samen met u brengen we de huidige situatie in kaart, waarbij we de onderdelen van de NEN 4400-2 norm controleren.

2

Rapport

U krijgt van ons een rapport op basis van de inspectie, waarin de verschillende onderdelen voor uw onderneming beoordeeld zijn. We rapporteren ook waar verbetering nodig is.

3

Frequentie

Doorgaans eens in de zes maanden controleren wij uw organisatie om er zeker van te zijn dat u nog steeds voldoet aan de eisen van het SNA-keurmerk.

Illustratie man en vrouw aan tafel met laptop

NEN 4400-2 certificering voor uw organisatie aanvragen?

Normec VRO staat voor u klaar

Direct aanvragen Ook voor vrijblijvende informatie over de NEN 4400-2 certificering

Wellicht ook interessant voor u

sna logo
SNA-keurmerk

Toon aan dat u op een betrouwbare manier zaken doet. Geef opdrachtgevers het vertrouwen om met u in zee te gaan.

Lees meer
sna logo
NEN 4400-1 certificering

Toon aan dat u op een betrouwbare manier zaken doet. Geef opdrachtgevers het vertrouwen om met u in zee te gaan.

Lees meer

Ook gekozen voor Normec VRO

Logo Olympia geeft werk betekenis
Abeos uitzendbureau
Timing
TMC People drive technology
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu